Medewerkers en vrijwilligers zijn van grote waarde

Meerwinkel - meer dan alleen winkel

Meerwinkel is een modern en goed georganiseerd kringloopwarenhuis. De opbrengst van verkochte spullen wordt onder andere ingezet voor de ontwikkeling van onze medewerkers en het creëren van werkplekken voor mensen die anders niet zo snel een baan kunnen vinden. Groei en mens staan centraal. Bij ons werken ruim 29 participatiemedewerkers en 40 vrijwilligers.

AM groep
Bij Meerwinkel werken enthousiaste medewerkers van de AM groep. De AM groep is een leer- en werkbedrijf dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt met de juiste begeleiding een kans biedt op betaald werk. Meer informatie www.amgroep.nl.

Initiatief van Meerlanden
Meerwinkel is een initiatief van Meerlanden. Meerlanden zet zich in voor een meer duurzame maatschappij. Daarom werkt zij elke dag aan meer waarde voor buurtbewoners, gemeenten en bedrijven. Dit doet zij vanuit een gezonde bedrijfsvoering waar ondernemerschap, milieu, mensen en de maatschappij kunnen floreren. Door juist op lokaal niveau verschil te maken, wil Meerlanden bijdragen aan een leefbare aarde voor komende generaties.

Activiteiten van Meerlanden
Inzamelen diverse afvalstromen bij gemeenten en bedrijven, beheren openbare ruimte, opwekken bio-energie uit gft-afval, beheren milieustraten, gladheidbestrijding, marktbeheer, straatreiniging, beheren bedrijvenparken, beheren kringloopwinkel, plaagdierbeheersing, rioleringswerken, leveren grondstoffen en energie, beleids- en communicatieadvisering overheden.

Meerlanden is werkzaam in de gemeenten:
Aalsmeer, Bloemendaal, Diemen, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout.

Meerwinkel is aangesloten bij de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland.

Meerwinkel: meer voor mensen